Medalje

Hemofarm mala liga Beograda 2013.

Pavlović Iva, 2005.

zlatna medalja, 50m leđno

Prvak Beograda za 2013. godinu