Medalje

Otvoreno prvenstvo Jagodine - Geza , Jagodina , 28.07.2014.

Svorcan Sara, 2004.

Zlatna medalja, 50m prsno

 

Svorcan Sara,2004.

Zlatna medalja, 50 m delfin

Mirković Aleksa, 2000.

Bronzana medalja,100m

kraul