Medalje

Zimska

liga Beograda 2014.


Svorcan Sara 2004. Prvak Beograda za 2014. u sledećim disciplinama:

  • 50 m prsno 
  • 100 m prsno 
  • 200 m prsno