Medalje

Mala Liga Beograda 2014. 06.12. 2014.

Svorcan Sara, 2004.

Zlatna medalja, 50m prsno

Pavlović Iva,2005.

Bronzana medalja, 50 m leđno

Milošević Sofija, 2004.

Bronzana medalja, 50 m leđno

Svorcan Sara i Milošević Sofija , 2004.

Zlatna i Bronzana medalja, 50 m delfin