Medalje

Miting

Mladih plivača 2014. Vračar 13.12.2014.

Svorcan Sara, 2004.

Bronzana medalja, 100 m prsno

Milošević Sofija,2004.

Bronzana medalja, 100 m delfin