cialis generique

Program kluba

PLIVAČKI KLUB „TRI DELFINA“

Adresa: Ratka Mitrovića 126/14

Opština: Čukarica

Grad: 11030 Beograd

Mob: 065/313 65 65 ; 065/558 19 03

Web: www.tridelfina.com

Osnovni proizvodi/usluge: plivanje, plivački klub Tri Delfina, škola plivanja, obuka plivanja, deca plivanje, trenažno plivanje, plivački klubovi u Beogradu, plivanje Beograd, plivanje Srbija


PROGRAM KLUBA


Plivački Klub „TRI DELFINA“ dvadeset godina (prvo kao škola plivanja a zatim i kao Plivački klub) ispunjava visoke standarde u razvoju psihosomatskog statusa dece, obuci plivanja, trenažnom plivanju i razvoju plivačkog sporta. Treneri u Plivačkom klubu „TRI DELFINA“ su stručne osobe, visokoobrazovane i obučene za plivanje i rekreaciju, te Vam u svakom momentu mogu pružiti kvalitetan i koristan savet vezan za vežbanje, razvoj deteta, ishranu, zdrav život…

Program sadrži tri osnovne faze koje su međusobno povezane, uslovljene i nadovezuju se jedna na drugu:


1. obuka plivanja: namenjena je deci uzrasta od 4 do 15 godina, mada se ovoj grupi mogu priključiti i mlađa deca u zavisnosti od njihovih telesnih i motoričkih karakteristika. Obuka podrazimeva različite vežbe u mestu i kretanju kao i različite igre pomoću kojih deca uče, najpre disanje, plutanje, rad nogama, rad rukama, i na kraju povezivanje svih elemenata u jednu celinu čime savladavaju određenu tehniku plivanja. Igre su neizostavni deo obuke, jer dovode do neprimetnog oslobađanja straha od vode i razbijaju monotoniju na časovima, na kojima se rade pojedini elementi,uz veliki broj ponavljanja. Obuka se izvodi kroz sledeće faze:

 • upoznavanje polaznika
 • kategorizacija polaznika testiranjem plivačkih sposobnosti
 • razvrstavanje polaznika po grupama na osnovu izvršene kategorizacije
 • učenje plivačkih tehnika
 • korekcija plivačkih tehnika
 • provera savladanosti obuke
 • polaznici koji su savladali sve ciljeve predviđene planom i programom za izvođenje obuke stiču uslov za prelazak u trenažnu grupu

2. trenažno plivanje: namenjeno je deci koja su uspešno savladala obuku plivanja i dalje rade na usavršavanju plivačkih tehnika u cilju fizičkog razvoja i učestvovanja na plivačkim manifestacijama kao i starijim uzrastima u cilju savladavanja plivačkih tehnika, pravilnog razvoja i unapređenja fizičke kondicije. Trenažno plivanje se izvodi kroz sledeće faze:

 • kategorizacija plivača testiranjem plivačkih sposobnosti
 • razvrstavanje plivača po grupama na osnovu izvršene kategorizacije i pola plivača
 • razvrstavanje polaznika po grupama na osnovu izvršene kategorizacije
 • savladavanje plivačkih tehnika (kraul, prsno, leđno, delfin)
 • rad na usavršavanju svih tehnika
 • kroz trenažni proces postizanje maksimalnih rezultata plivača
 • merenjem rezultata i organizovanjem internih klubskih takmičenja, navikavanje plivača na realnu situaciju kao na takmičenju

3. učestvovanje na plivačkim manifestacijama: plivači koji su uspešno savladali fazu trenažnog plivanja i pokazali odgovarajuće rezultate stiču uslov za učestvovanje na plivačkim manifestacijama u organizaciji Plivačkog Saveza Srbije, Plivačkog Saveza Beograda i Plivačkih klubova na teritoriji Republike Srbije. Pored osnovnog programa Plivački Klub „TRI DELFINA“ organizuje i posebne programe:

Plivačke kampove :

a) Letnje pripreme plivača

b) Zimske pripreme plivača


4.Rekreativno plivanje: namenjeno je osobama koje žele održati kondiciju, pravilno razviti sve mišićne grupe, opustiti se posle stresnih situacija i očuvati zdravlje.


5.Pripremu kandidata za upis na fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja


6.Pripremu studenata fakulteta Sporta i fizičkog vaspitanja za polaganje ispita plivanje


Program se izvodi na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.