Pravilnik plivačkog kluba "Tri delfina"


  1. Плаћањем месечне чланарине, дете постаје члан Клуба, и с тим у вези добија чланску карту Клуба за евиденцију долазака на тренинге. Чланску карту Клуба потребно је носити на сваки тренинг, ради потврде о плаћеној чланарини.

  2. Обавеза родитеља је да чланарину за текући месец уплате од 01. - 08. истог , јер у супротном , после овог периода , дете неће моћи да присуствује тренингу и долази у ситуацију да изгуби статус редовног члана Клуба.

  3. Дете може да похађа тренинге пливања два или три пута недељно ( такмичари могу да користе неограничено термине на свим базенима , где клуб има термине ) у унапред договореним терминима.Термини се не могу мењати осим ако то Клуб дозволи, а у складу са организационим могућностима.

  4. Родитељ плаћа пуну чланарину за дете осим у случају:

а) када је Клуб због прекида рада дужан да компензује пропуштене

тренинге надокнадом термина или редуковањем чланарине за наредни месец.

б) када родитељ најави на почетку месеца пре првог термина одсуствовање детета са свих тренинга у месецу. У том случају уплатом 50% од укупног износа дете задржава статус члана Клуба.

в) у случају дуже и теже болести детета (преко тридесет дана) а која се правда лекарским уверењем, чланарина за тај период се не плаћа а дете не губи статус члана Клуба.

  1. Надокнада пропуштених тренинга у претходном месецу, могућа је током наредног месеца са повећањем термина којима клуб располаже у спортском центру.

  2. У периодима зимског распуста и летњег распуста , Клуб омоугућава додатну надокнаду пропуштених тренинга.

  3. Свим родитељима стриктно је забрањено присуство у просторијама базена из хигејенских и безбедносних разлога, што је одређено Правилником и Кућним редом Спортског центра.
 

Безбедност деце и квалитетна обука су приоритетни задаци Клуба тако да ће те поштовањем претходно изнетих правила дати свој значајан допринос у квалитету рада Пливачког Клуба.

 

 

 

У Београду 03.03.2014.год.                                      С поштовањем ПК „ТРИ ДЕЛФИНА“ Београд.